Toolmanagement en logistiek

Solutions in new dimensions

Productiezekerheid & geoptimaliseerde kosten

Zekerheid rond om bestellingen, voorraad en verbruik

Het juiste gereedschap, in de juiste hoeveelheid en kwaliteit, op de juiste tijd, op de juiste plaats – nuchter kijkend naar een tamelijk grote inspanning, die nodig is om de basisinrichting van een productie zeker te stellen en deze lopende te houden. Helaas binden deze resources ook geld, arbeidskrachten en tijd, welke aan de andere kant zeker efficiënter en zinvoller ingezet kunnen worden.

Leitz biedt op basis van zijn jarenlange ervaring in dit bereik verschillende dienstverleningsconcepten aan, die op de desbetreffende klantenwens pasklaar gemaakt kan worden. Door het snel terugvinden van de juiste gereedschappen, op het juiste moment disponeren en een automatische aanschaf kunnen de gereedschapsbehoefte en aanschafkosten duidelijk lager worden.


Tool Management “Logistics”

Efficiëntie, productiviteit en betrouwbaarheid

Tool Management “Logistics” houdt in een elektronisch gestuurde gereedschap beheersysteem met Kanban-systemen of consignatie magazijn, waarbij zowel de klant (via internet) als ook Leitz toegang hebben tot een gezamenlijk database. De kostenberekening vindt plaats via de voorraadtoename of voorraadafname over een vooraf vastgelegde periode.


Tool Management “Life”

Efficiëntie, productiviteit en flexibiliteit

Met het dienstverleningsconcept “Life” hoeven gereedschappen niet meer gekocht te worden. Dit model houdt veel meer in het inzetten van gereedschapsstandtijden voor de flexibele productie. De kostenberekening vindt plaats over de gemiddelde gereedschap en servicekosten. Dat betekent een directe link tussen geproduceerde hoeveelheid en de gemiddelde gereedschapskosten. Ondersteunend hierbij is dat ieder stuk gereedschap wordt voorzien van een uniek serienummer.


Tool Management “Complete Care”

Het rondom-zorgeloos-pakket

CompleteCare staat voor een volledige gereedschapsvoorziening uit één hand, ideaal voor bedrijven die produceren in series met grote aantallen. Door dit rondom-zorgeloos-pakket met exact calculeerbare, variabel kosten kan de klant zich zorgeloos op zijn core business richten. Leitz zet zijn competentie in, om processen productiever en efficiënter te laten verlopen. Feit is met minder dan 1% aandeel van de totale kosten zijn gereedschappen voor de inkoop C-onderdelen. Een fout in een gereedschap echter veroorzaakt kosten welke in de meeste gevallen dramatisch hoger zijn.

Het zal duidelijk zijn, dat CompleteCare geen kortstondige aangelegenheid is, echter een langdurig partnerschap met tweezijdige voordelen, Talrijke klanten wereldwijd hebben reeds positieve ervaringen met CompleteCare verzameld en profiteren van het partnerschap met Leitz.