Nieuws

Solutions in new dimensions

Nieuws

Het actuele uit de wereld van Leitz


16-3-2020 Onze maatregelen tijdens de Corona uitbraak
Onze klanten vertrouwen op onze dienstverlening. Wij realiseren ons dat u ook in deze periode mede afhankelijk bent van onze dienstverlening voor een ongestoord productieproces. Deze dienstverlening proberen wij zo lang als dit verantwoord en uitvoerbaar is op het vereiste niveau te houden. De veiligheid en gezondheid van onze klanten en onze medewerkers komt hierbij op de allereerste plaats. Wij volgen hierbij alle richtlijnen van het RIVM, de GGD en de adviezen van de Rijksoverheid op. Daarnaast zijn in onze organisatie vergaande hygiëne maatregelen getroffen. Voor meer informatie en onze aangepaste werkwijze verwijzen wij u graag naar DIT SCHRIJVEN